Användarvillkor

Välkommen till Gratis Online Casino Slots! Dessa användarvillkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av vår webbplats. Genom att gå in på vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte vår webbplats.

Användarvillkor

Behörighet

För att använda Free Online Casino Slots måste du vara minst 18 år eller myndig ålder i din jurisdiktion, beroende på vilken som är högst. Genom att använda Free Online Casino Slots bekräftar du att du har rättslig kapacitet att ingå dessa Användarvillkor och att följa alla villkor som finns häri.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, på Free Online Casino Slots är egendom av Free Online Casino Slots eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar. Du får inte modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något innehåll, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Free Online Casino Slots.

begränsningar

Du samtycker till att använda Gratis Online Casino Slots endast för lagliga ändamål och i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Du får inte använda Gratis Online Casino Slots på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon server eller nätverket/näten som är anslutna till någon server, eller störa någon annan parts användning och njutning av Gratis Online Casino Slots. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del av Free Online Casino Slots, eller till några andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon server genom hackning, lösenordsutvinning eller på något annat sätt.

Garantifriskrivning

Free Online Casino Slots ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående driften av Free Online Casino Slots eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på Free Online Casino Slots. Du samtycker uttryckligen till att din användning av Free Online Casino Slots sker på egen risk. Free Online Casino Slots garanterar inte att Free Online Casino Slots kommer att vara oavbruten eller felfria, och det ger inte heller någon garanti för de resultat som kan erhållas från användningen av Free Online Casino Slots.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Free Online Casino Slots vara ansvarigt gentemot någon part för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador som uppstår ur eller i samband med användningen eller oförmågan att använda Free Online Casino Slots eller något innehåll på Free Online Casino Slots, även om Free Online Casino Slots har informerats om möjligheten till sådana skador.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ofarliga Free Online Casino Slots, dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller i samband med din användning av Gratis Online Casino Slots.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med NU:s lagar, utan att ge effekt till några principer om lagkonflikter. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår ur eller relaterade till dessa användarvillkor eller gratis onlinekasinospelautomater ska väckas exklusivt vid en domstol med behörig jurisdiktion i NU.

Ändringar av dessa användarvillkor

Free Online Casino Slots förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella uppdateringar eller ändringar.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på [email protected].